اخبار
کارگاه "آشنایی با وظایف سرپرستی مدیران عملیاتی" ویژه مدیران ستادی، مدیران گروهها ، معاونین آموزشی دانشکده ها و بیمارستان ها و مسئولین دفتر توسعه آموزشی دانشکده ها روز یکشنبه مورخ 21/7/98 توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در سالن توسعه معاونت آموزشی برگزار گردید. مدرس این کارگاه آموزشی ...
چهارشنبه، 24 مهر 1398 - 09:10
جستجو