طراحی سایت
اطلاعیه

 

 

به اطلاع کلیه دانشجویان واجد شرایط می رساند،جهت ثبت نام در سامانه اطلاعاتی بنیاد ملی نخبگان به نشانیsoraya.bmn.ir  تا تاریخ30/4/95 اقدام نمایند.ضمنا دانشجویان جدید الورود تا تاریخ 30/7/95مهلت دارند در سامانه مذکور ثبت نام نمایند.

 

 

با توجه به بروز رسانی سامانه آموزشی و سیستم ثبت نام دانشجویان عضو استعدادهای درخشان، لازم است تمامی دانشجویان متقاضی عضو لیست نسبت به ارائه درخواست عضویت در سامانه مربوطه اقدام نمایند.

کارشناس واحد

 

نام و نام خانوادگی:زیبا یگانه

جستجو