جزئيات مطلب
برگزاری کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای و رفتار سازمانی مورخ 26/4/96

کارگاه اخلاق حرفه ای و رفتار سازمانی در تاریخ 26/4/96 در شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان شهرستان دهلران با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید. مدرسین این کارگاه از اعضای محترم هیئت علمی جناب آقای دکتر سید رحمت الله موسوی مقدم و دکتر علی اضرف عیوضی بودند.

کارگاه اخلاق حرفه ای و رفتار سازمانی در تاریخ 26/4/96 در شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان شهرستان دهلران با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید. مدرسین این کارگاه از اعضای محترم هیئت علمی جناب آقای دکتر سید رحمت الله موسوی مقدم و دکتر علی اشرف عیوضی بودند.


درج مطلب توسط : edc
تاريخ درج مطلب : 1396/04/27
تعداد بازديد : 46

بازگشت
جستجو
دات نت نیوک فارسی