طراحی سایت
اخبار واحد

عملکرد واحد ارزیابی درونی در سال 1390

  • اتمام طرح ارزیابی درونی  در دانشکده پزشکی
  • اتمام طرح ارزیابی درونی  در دانشکده پیراپزشکی
  • اتمام طرح ارزیابی درونی  در دانشکده بهداشت
  •  
اطلاعیه

به اطلاع تمامی، مسئولین محترم دانشکده ها و مسئولین edo ها می رساند با توجه به لزوم ارزیابی درونی دوره ای  گروهها و برنامه های آموزشی دانشکده ها، و در راستای بهبود کیفی فعالیتهای آموزشی، این واحد آمادگی دارد همکاری لازم را جهت انجام این امر در گروهها و دانشکده های داوطلب به عمل آورد.

کارشناس واحد

 

نام ونام خانوادگی: علیرضا میرزایی

جستجو