اخبار و اطلاعیه ها
کارگاه آموزش مجازی ویژه اعضا هیئت علمی به تفکیک دانشکده ها در طول نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96 برگزار شد.

3 کارگاه دانشجویی آموزش کاربری با سامانه مدیریت یادگیری الکترونیک در طول نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96 برگزار شد.

کارگاه ساخت محتوی الکترونیک ویژه اعضا محترم هیئت علمی برگزار شد.
Enter Title

واحد آموزش مجازي

مسئول واحد

نام و نام خانوادگي: دکتر ساناز اعظمي

رشته : بهداشت جامعه

رتبه دانشگاهي: استاديار

 

عملکرد واحد آموزش مجازي

اقدامات پيش رو در واحد آموزش مجازي
گزارش کلاس های آنلاین برگزار شده در سامانه LMS دانشگاه در طول نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96
سامانه مدیریت یادگیری الکترونیک (LMS)

اتصال سامانه سما به نماد (نرم افزار مدیریت از راه دور)
سامانه نماد (نرم افزار مدیریت از راه دور) سامانه مدیریت یادگیری الکترونیک می باشد که قابیلت های بسیاری از جمله امکان برگزاری کلاس آنلاین، ارائه طرح درس و دوره، ارائه تکالیف، برگزاری آزمون آنلاین، معرفی منابع بیشتر، پیوست منابع و جزوات درسی و نیز مباحثه آنلاین را برای دانشجویان و اساتید فراهم آورده است.
جستجو