مسئول واحد

مسئول واحد : خانم دکتر مریم خیری

 

شماره تماس :32223083

 

اهداف واحد:
واحد پژوهش در آموزش یکی از زیر مجموعه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی است که با هدف ارتقاء كمي و كيفي فعالیت های پژوهشی در زمینه آموزش از طریق گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش ، هدفمند كردن تحقيقات آموزشي ، ارائه مشاوره های پژوهشی و بستر سازي تصميم گيريهاي آموزشي با استفاده از نتايج طرحهاي كاربردي مشغول به فعالیت می باشد .
به منظور توسعه و ترویج روحیه پژوهشی در آموزش ، رویکرد اصلی این واحد تقویت مهارت های تفکر ، آموزش بر مبناي حل مسئله (PBL) ، توجه به نتایج ارزشیابی های انجام شده در دانشگاه و تقویت توانمندی های پژوهشی افراد است.
افزایش مشارکت اساتید، دانشجویان و محققان در زمینه پژوهش در آموزش پزشکی
ارتقاء مهارت های پژوهشی اساتید و دانشجویان
راه اندازی فرآیند طراحی و اجرای پژوهش ها در زمینه آموزش پزشکی
استفاده همه جانبه از فناوری اطلاعات(IT) به منظور رشد و ارتقای مهارت های پژوهش در آموزش
بکار گرفتن نتایج پژوهش ها در برنامه ریزی های کلان و مبانی مدیریت آموزشی دانشگاه(Translational Research)
-جهت دهی پژوهش های اعضای هیأت علمی به سمت ارتقای کیفی فعالیت های آموزشی آنان
-هدایت پژوهش های دانشجویی در راستای سیاست های ارتقای سلامت جامعه

 

 

شرح وظایف واحد:


تهیه و تدوین ساختار پژوهش در آموزش
تعیین اهداف کلی و اهداف ساختاری فعالیت های مربوطه
تعیین اعضای کمیته پژوهش در آموزش
تنظیم و برگزاری شوراهای پژوهش در آموزش
 تعیین روند و فرآیندهای مرتبط با مراجعین محترم حوزه پژوهش در آموزش
اطلاع رسانی اعضاء هیأت علمی و دانشجویان در مورد فعالیت ها و برنامه های واحد پژوهش در آموزش
تعیین محورها و اولویت های پژوهش در آموزش بر  اساس نیازها
کارشناسی طرحهای تحقیقاتی براساس دیدگاه علمی از طریق طرح در کمیته پژوهش در آموزش
نظارت بر حسن اجرای طرحهای تحقیقاتی
تعیین اولویت های تحقیقات آموزشی در دانشگاه
ایجاد و تقویت فرهنگ پژوهش و روحیه تحقیق و جستجوگری در بین اساتید و دانشجویان
ارائه مشاوره های پژوهشی به اعضای محترم هیات علمی و و کارشناسان علاقه مند
هدایت پایان نامه های با موضوعات حوزه آموزش پزشکی

 

کارگاه ها، سمینارها، کنگره ها

بیست و یکمین همایش آموزش پزشکی مجازی و سیزدهمین جشنواره شهید مطهری (تاریخ 20/4/99 لغایت 23/4/99 )

www.ichpe.org

 

پوستر بیست و دومین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی 

کارگاه پژوهش در آموزش 

وبینار پژوهش در آموزش 

جستجو