کارشناس کارگروه ها

کارشناس کارگروه : خانم زیبا یگانه 

 

شماره تماس :08432223083

 

پست الکترونیک:ziba.yeganeh@gmail.com

 

شرح وظایف

اسامی مسئولین و اعضا کارگروه ها

 

 

ردیف

واحد ذیربط

عنوان بسته

رئیس کارگروه

شماره تلفن

اعضاء کارگروه

 

1

 

دانشکده  دندانپزشکی

طراحی و استقرار نظام نوآوری

 

دکتر پگاه فیروز منش

 

دکتر خدیجه عبدال-دکتر زینب عبدی-دکتر وانیا رسایی-دکتر یاسمن فرج زاده جلالی-دکتر شکیبا مت میر-دکتر مانی ارش راد-دکتر مریم شفیع زاده-دکتر پگاه فیروز منش-دکتر نازنین ارباب زادگان-دکتر پریسا کاظمی- دکتر معصومه احمدی-دکتر محمد علی روزگار-دکتر نرگس حیدری-خانم نازنین پور بهمن-دکتر حجت کاکایی

 

2

 

دانشکده دندانپزشکی

 

شرکت های دانش بنیان

دکتر دمحمد نوروزیان

 

دکتر فهیمه فیلی-دکتر شهین بهمنی-دکتر محمد رضا سلطانی--دکتر سارا حیدری-دکتر سمیه قمری-دکتر مریم دین پرور-دکتر ویدا ارزانی-دکتر نوشین جانبخشی-دکتر معصومه دارابی-دکتر رضا ملکی-دکتر مینا احمدیان-دکتر لیلا قاسمی-دکتر ایدا مرادی-دکتر مهرشاد محمدی- دکتر اشرف دیرکوند مقدم-دکتر ناهید ماسپی-دکتر ایرج احودی-دکتر حوری قانعی الوار-دکتر زهرا خلیقی-دکتر الهام شفیعی-خانم نازنین رضایی –دکتر مریم ملکی-خانم راضیه دشتی پور

 

3

 

دانشکده پزشکی

آینده نگاری و مرجعیت علمي در آموزش پزشکي

دکتر غلام  بساطی

 

09183450012

دکتر جلیل فیضی-دکتر اسد میرزایی-دکتر ناصر عباسی- دکتر فرهاد همتی-دکتر نورالله یادگاری-دکتر راضی ناصری فر- دکتر محمد کریمیان-دکتر آناهیتا جلیلیان-دکتر الهام باستانی-دکتر سجاد حاتمی-دکتر خلیل طلایی زاده- دکتر طیبه جمشید بیگی-دکتر علی کرمانجانی-دکتر سارا حیدری-دکتر مرتضی شمسی- دکتر طیبه رشیدیان-دکتر غلامرضا نوری-دکتر سجاد نورالهی- دکتر سمیرامیس قوام- خانم الهام اسماعیلی

 

4

دانشکده پزشکی

مرجعیت علمی در علوم اعصاب

دکتر مریم باقری

 

دکتر رضا ولی زاده-دکتر پرویز کریمی-دکتر سجاد سالاری-دکتر مصیب مظفری-دکتر علی نوری زاده-دکتر حسین صید خانی-دکتر زهرا خلیقی

 

5

دانشکده پزشکی

مرجعیت در بیماریهای زنان و نازایی

دکتر اناهیتا جلیلیان

 

دکتر طیبه رشیدیان-دکتر ناهید صفریان

 

6

دانشکده پزشکی

مرجعیت در بیماریهای عفونی

دکتر علی نظری

 

دکتر جلیل فیضی-دکتر نگار مهتدی

 

7

 

مدیریت آموزش

 

 حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم و خصوصی سازی

دکتر افرا خسروی

0912623958

دکتر  سبحان غفوریان دکتر کریمه حقانی -دکتر اردشیر معیری-دکتر مسعود مامی-دکتر رضا نجفی-دکتر حسین سلمانی پور- دکتر نرگس حیدری-دکتر محمد علی روزگار-دکتر معصومه احمدی-دکتر صادق عابد زاده-دکتر الهام شفیعی-دکتر معصومه شوهانی-دکتر حمید تقی نژاد-دکتر سید سلمان ذکریایی-دکتر شهرام محمد پور-دکتر علی کرمانجانی- خانم فاطمه خسروزاده

 

8

دانشکده پرستاری و مامایی

 

اعتباربخشی موسسات آموزشی

خانم دکتر اشرف دیرکوند مقدم

09183420061

خانم دکتر نسیبه شریفی –خانم دکترخدیجه ابدال – خانم دکتر مریم دین پرور-خانم دکتر سپیده امیری- دکتر معصومه اتاقی-خانم صفورا طاهری-آقای کاظم شفیعی - دکتر علی کرمانجانی -دکتر محمد بازیار –آقای اسد ایمانی-دکتر رازان چهره- -دکتر یاسمین جلالی زاده-خانم نازنین رضایی-خانم الهه بهرامی وزیر-خانم فریبا میرابی زاده

 

9

 

دانشکده پزشکی

اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی/برنامه پزشکی عمومی

دکتر حسین صید خانی

09163058443

دکتر نور خدا  صادقی فر، دکتر شاهین شهبازی، دکتر جمیل صادقی فر ، دکتر خلیل مومنی،دکتر مصیب مظفری،  دکتر علی کرمانجانی – دکتر علی شریفی-دکتر منصور معصومی-- آقای یوسف جمشیدبیگی- دکتر محمد کریمیان-دکتر مرضیه ها دوی-دکتر پرویز کریمی-دکتر سجاد حاتمی –دکتر خلیل طلایی زاده-دکتر طیبه رشیدیان-دکتر یاسمین جلالی-دکتر علی نظری-دکترالهام باستانی- دکتر آناهیتا جلیلیان -دکتر عادل مقصودی نژاد-دکتر عباس قیصوری-دکتر مهسا ریزه بندی-دکتر ناهید صفری-دکتر بهاره غیاثی- دکتر گلناز اعظمی-خانم طاهره بهمنی

 

 

 

10

گروه اخلاق حرفه ای

 

اعتلای اخلاق حرفه ای               

                دکترمصیب مظفری      

09188416062

دکترسید رحمت الله  موسوی مقدم، دکتر  محمد رضا سلطانی، دکتر محمد صادق عابد زاده، دکتر علی اشرف عیوضی، دکتر علی شریفی-دکتر عسگر صوفی نیا-دکتر لیدا نوری-دکتر ابراهیم خلیقی-دکتر محمد رضا حافظی احمدی-دکتر محمد رضا سلطانی-دکتر وانیا رسایی - خانم الهه بهرامی وزیر- خانم فاطمه قیاسی-خانم فاطمه پالیزبان

 

11

     مدیریت آموزش              

توسعه و ارتقاء زیر ساخت ها

 

دکترمحسن جلیلیان

09189421479

دکتر رضا ولی زاده-دکتراشرف دیرکوند مقدم–دکتر مصیب مظفری- دکتر علی عمار لویی-دکتر جهانگیر عبدی-دکتر محمد رضا سلطانی -دکتر مریم صفری—دکترحسین صیدخانی-دکتر عباس قیصوری-دکتر سبحان غفوریان

 

12

 

دانشکده پزشکی

 

آموزش پاسخگو و عدالت محور

دکتر امین میرزایی

 

دکتر مصیب مظفری ، دکتر علی اشرف عیوضی -دکتر محمد صادق عابد زاده ، دکتر حمید رضا کاظمی، دکتر آرمان آزادی، دکتر محسن جلیلیان، دکتر سیروس نوروزی ، دکتر منصور معصومی-دکتر مرضیه درویشی-دکتر زهرا خلیقی-دکتر ناهید مامی زاده-دکتر سجاد نورالهی- دکتر بهاره غیاثی-دکتر زینب عبدی-دکترمحمد عزیزیان -دکتر خیر اله اسدالهی – دکتر افسانه رئیسی فر-آقای وحید ملکشاهی –دکتر عنایت اله انوری - دکتر مصطفی شنبه زاده-خانم سارا محمدی-خانم حدیث محمدی

 

13

 

مدیریت آموزش

  بین المللي سازی آموزش علوم پزشکي

دکتر عباس ملکی

 

دکتر محمد رضا کفاشیان، دکتر جعفر نورمحمدی،  دکتر نورخدا صادقی فرد، دکترصیاد بسطامی، دکتر مرضیه درویشی- دکتر خلیل طلایی زاده- دکتر ساناز اعظمی -آقای ابراهیم کرامتی زاده- دکتر اکبر عزیزی فر- دکتر راضی ناصری فر-دکتر ابراهیم خلیقی خانم ملیحه دامن افشان

 

14

     مرکز مطالعات و توسعه

 

 توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکي

دکترساناز اعظمی

09188431833

دکتر مصیب مظفری ، دکتر محمد صادق عابد زاده ، دکتر حمید رضا کاظمی، دکتر آرمان آزادی، دکتر محسن جلیلیان، دکتر سیروس نوروزی ، دکتر منصور معصومی-دکتر مرضیه درویشی-دکتر زهرا خلیقی-دکتر ناهید مامی زاده-دکتر سجاد نورالهی- دکتر بهاره غیاثی-دکتر زینب عبدی-دکترمحمد عزیزیان -دکتر خیر اله اسدالهی- دکتر مریم ملکی-دکتر ناهید ماسپی- دکتر منیره عزیزی-دکتر هوری قانعی الوار-دکتر شهرام محمد پور–خانم زینب سلیمی

 

15

      دانشکده پیراپزشکی

 ارتقاء نظام ارزیابي و آزمون های علوم پزشکي

دکتر آرمان آزادی

09126105768

دکتر ناهید صفری-دکتر الهام محمد یاری-دکتر مینا مامی زاده-دکتر آریو برزن رحمتیان-دکتر یوسف محسن زاده-دکتر طیبه جمشیدبیگی -دکتر حمید مهرزادی-خانم دکتر مریم صفری-دکتر سجاد حانمی-دکتر اردشیر معیری-دکتر لیدا نوری- دکتر افسانه رئیسی-دکتر نوشین جانبخشی-دکتروانیا رسایی- خانم دکتر عذرا کنار کوهی-آقای اسد ایمانی-آقای عبدالله نورمحمدی،آقای مهدی مامنه، دکتر راژان چهره، دکتر صفورا طاهری

 

16

آموزش مداوم

تحول در برنامه آموزش مداوم

دکترساناز اعظمی

09188431833

دکتر خدیجه ابدال محمودآبادی-دکتر سمیرا فرنیا-دکتر ناهید صفری-دکتر منیره عزیزی-دکتر الهام محمد یاری-دکتر بهزاد دارابی-دکتر رضا اسد زاده-دکتر مصیب مظفری-دکتر حمید رضا کاظمی-دکتر آرمان آزادی-دکتر محمد رضا کفاشیان -دکتر وانیا رسایی-دکتر یاسمن جلالی-دکتر طیبه رشیدیان-خانم کبری یوسفوند

 

17

دانشکده بهداشت

آمایش سرزمینی ماموریت گرایی...

دکتر محمد بازیار

09187420480

دکتر مانی آرش راد-دکتر خیر اله اسدالهی -دکتر علی خورشیدی- دکترمصیب مظفری-دکترعلی صید خانی-د کترامین میرزایی- دکترمحسن جلیلیان،دکتر آرمان آزادی، خانم دکتر معصومه اطاقی، و خانم سارا محمد نژاد- دکتر عسکر صوفی نیا-دکتر مسعود فصیحی-دکتر ساناز مامی-دکتر علی عمار لویی-دکتر جمیل صادقی فر-دکتر عباس میرزایی-خانم گوهر ناصری-دکتر حجت کاکایی

 

18

   دانشکده پرستاری و مامایی

توسعه راهبردی،هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت

دکتر حمید تقی نژاد

09183423104

آقایان عبداله نورمحمدی، ،آقای محمد رضا بسطامی، دکتر معصومه شوهانی، دکتر معصومه اطاقی، مهناز شفیعیان-سارا محمد نژاد- دکتر جاسم محمدی- دکتر مریم سیف منش-دکتر حسین سلمانی پور-دکتر یاسین یعقوبیان-دکتر مریم دین پرور-دکتر سمیه قمری

 

 

جستجو