شماره: 25768
1398/09/05
برگزاری کارگاه "مدیریت خشم " ویژه کارکنان مورخ 4/9/98

کارگاه " مدیریت خشم " ویژه کارکنان در معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار شد . به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی ، این کارگاه در سالن توسعه پردیس دانشگاه توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش با تدریس جناب آقای دکتر فتح الله محمدیان از اعضای هیات علمی دانشگاه ، در دو ساعت برای شرکت کنندگان تشکیل شد.
 

حق انتشار محفوظ است ©