شماره: 27225
1398/11/30
برگزاری کارگاه "نقشه راه حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم" مورخ 30/11/98

کارگاه " نقشه راه حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم " در معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار شد . به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی ، این کارگاه در سالن توسعه آموزش پزشکی دانشگاه توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش با تدریس جناب آقای دکتر ایرج نبی پور رییس مرکز فناوری دریایی ، رییس مرکز تحقیقات واز اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از ساعت 8 الی 12 تشکیل شد.

حق انتشار محفوظ است ©