سامانه فعالیتهای نوآورانه

 

 

 

  • به دلیل مشکلاتی که اعضای محترم هیات علمی  در استفاده از سامانه meded.behdasht.gov.ir  جهت ثبت فعالیت های دانش پژوهی خود داشتند، سامانه جدید فعالیت های نوآورانه آموزشی به نشانی meded1.behdasht.gov.ir  تغییر یافته است.
  • با توجه به اینکه امتیازات پژوهش در آموزش بند 6 ماده 2 آیین نامه ارتقا اعضا هیئت علمی در صورتی قابل احتساب خواهد بود که در این سامانه ثبت و به تایید رسیده باشد. لذا از کلیه اعضا محترم هیئت علمی خواهشمند است، در این سامانه ثبت نام بفرمایند.
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر به نماینده دانشگاهی سامانه، سرکار خانم دکتر مریم خیری در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مراجعه بفرمایید.


 

 

کارگاه ساخت محتوای الکترونیکی

 

 

 

 

جستجو